בדיקת תוקף אחריות
 
 
 
 • נייד אולטראבוק אינטלגנטי בעל מגוון מצבי עבודה מתאים את עצמו אליך! קל ודק במיוחד , עכשיו במלאי במגוון גדלים! 
   
 
 

תקנון אתר

 
 
 
תקנון חברת אמטל מחשבים בע"מ 
 
אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין חברת אמטל מחשבים בע"מ ("אמטל מחשבים" ו/או "החברה") . תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם כוונתם, הן ללשון זכר והן ללשון נקבה.
 
1. אתר אמטל מחשבים
אתר אמטל מחשבים ("האתר") הינו אתר אינטרנט, המשמש כקטלוג מוצרים המיובאים או מופצים על ידי אמטל מחשבים ("המוצרים")
ומספק מידע ושירותים אודות אמטל מחשבים הן ללקוח הסופי והן למשווקים מורשים מטעם אמטל מחשבים (שניהם ביחד יקראו להלן "הגולשים").
מכירת המוצרים דרך האתר הינה למשווקים מורשים בלבד כאשר המשווק המורשה יכול להזין הזמנות דרך האתר ולקבל מידע שיווקי עדכני
הכולל תמחור ובדיקת מלאים. אתר אמטל מחשבים מנוהל ומופעל על ידי אמטל מחשבים, אשר משרדיה נמצאים בנווה נאמן ב' , הוד השרון.
בכל שאלה או בעיה הנוגעת לאתר ניתן לפנות למחלקת מכירות בטלפון 09-9607000 או בדואר אלקטרוני sales@amtel.co.il.
 
המוצרים המוצעים במכירה.
א. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון ומלאים שלהמוצרים נמסרים על-ידי משרדי אמטל       מחשבים. על אף שאמטל מחשבים מפקחת על המידע ונכונותו, אין החברה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק
או ממידע מטעה המופיע באתר. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או להפסד העלול להיגרם מנתונים המוצגים באתר זה.
 
ב. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.
 
ג. החברה רשאית להחליף, לשנות ו/או להוסיף מוצרים באתר בהתאם לסל המוצרים של החברה ומלאיה. באחריות הגולשים לשים לב
לתמחור אשר גם הוא ישתנה מעת לעת. התכנים באתר נתונים לשינויים בכל עת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או של מי מטעמה.
 
ד. מחירי המוצרים אינם משקפים בהכרח את מחירי המכירה של המוצרים, ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר עבור המוצרים.
הינך נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של המוצרים בהם הינך מעוניין קודם להגשת הצעתך או הזמנתך דרך האתר.
 
ה. ככל שיש באתר אמטל קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים, לא תישא אמטל באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם
בהם - לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו - או לכל פרט אחר הקשור עמם. אמטל לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף,
כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתר או בשירותים אשר הגולשים יגיעו אליהם באמצעות האתר.
 
2. שיטת הזמנה
המשווק המורשה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומזין הזמנה בהתאם להוראות באתר.
ניתן להזין הזמנות 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.
א. הזמנת המוצרים תיכנס לתוקף אך ורק לאחר קליטתה במחשבי אמטל מחשבים באופן תקין ומסודר וכן לאחר שמחלקת המכירות של
אמטל תבחן אותה ותאשר אותה.
 
ב. במידה וההזמנה תיקלט וכן תאושר כפי שמצוין לעיל, ישלח במהלך שעות פעילות החברה (א'-ה' , 9:00-18:00) אישור מחלקת המכירות
של אמטל מחשבים ומס' הזמנה יינתן למשווק המורשה באמצעות מערכת הדואר האלקטרונית. רק מייל בו מצוינת מספר הזמנה, מאשר
מהווה אישור ואינדיקציה כי ההזמנה נקלטה במערכת ההזמנות של אמטל מחשבים וזאת לאחר שהוא נמצא במלאי החברה ומחירו תואם
את המחיר שאושר לאותו משווק המורשה. במידה ושלחת הזמנה בשעה שאינה בשעות פעילות החברה, אישור הזמנה יתקבל ביום העבודה
הראשון אחריו. הזמנה אשר לא התקבל בגינה אישור אינה תקפה! האחריות לקבלת אישור ההזמנה הינה על המשווק המורשה, במידה ולא
קיבלת מייל חוזר המאשר את הזמנתך, פנה טלפונית לאיש המכירות או למשרדי החברה:09-9607000  .
 
3. שימוש באתר על ידי משווקים מורשים 
א. בטרם יוכל המשווק המורשה להזין הזמנה יידרש המשווק המורשה למלא סיסמא ושם משתמש - ח.פ חברה, על מנת לבצע רישום זה דרושים לאמטל מחשבים הפרטים הבאים : שם, מס' ח.פ. חברה, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד.
אי מסירת כל הפרטים המבוקשים ימנעו מהמשווק המורשה אפשרות להשתתף בהליך של "כניסת משווקים מורשים " אמטל מחשבים תעשה
כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.
 
ב. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות
נזיקין בגין נזקים שיגרמו עקב שיבוש הליכי המכירה.
 
ג. לאמטל מחשבים שמורה הזכות לבטל את הזמנתך דרך האתר, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים.
 
ד. החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת.
 
4. תשלום ואספקה
א. אופן התשלום יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי ישירות מול החברה ובהתאם לתנאים מוסכמים מראש בינה לבין המשווק המורשה.
 
ב. כל המחירים באתר הינם בש"ח בלבד ואינם כוללים מע"מ .
 
ג. משלוח המוצרים לבית הלקוח יעשה על ידי מובילי החברה או מטעמה.
 
ד. הלקוח יחוייב בדמי משלוח בסך 45 ₪ לא כולל מע"מ , בכל הזמנה שסכומה הכולל מתחת ל-500 ₪.
 
ה. בעת תיאום האספקה, רשאית אמטל מחשבים לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת הזהות שלך ו/או חתימתך
כל גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.
 
ו. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך, תבוטל הזמנתך.
 
5. ביטול הזמנה
סעיף יסוד - אמטל תהיה רשאית לבטל כל עסקה במידה והדגם השתנה, נגמר מהמלאי ו\או לא ניתן להשיגו יותר אצל אותו היבואן.
במידה ואירוע מסוג זה מתרחש מבצע ההזמנה מצהיר כי הוא מודע לכך כי יהיה איחור בזמן האספקה ו\או ביטול העיסקה ללא פיצוי
למשווק המורשה ותמורה כלשהי.
 
6. סודיות פרטי מבצע ההזמנה 
א. אמטל מחשבים תעשה כמיטב יכולה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי מבצע ההזמנה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים.
מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של אמטל מחשבים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת אמטל מחשבים יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או להשתמש בו לרעה,
לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אמטל מחשבים.
 
ב. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע הזמנה ישמרו במאגרי המידע של אמטל מחשבים. אמטל מחשבים שומרת לעצמה את הזכות
לאסוף בעת השימוש באתר מידע לרבות מוצרים שרכשת, העמודים שצפית באתר.
 
ג. אמטל מחשבים לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:
    1. העברת הפרטים לצורך אספקת המוצרים שהוזמנו על ידך.
    2. ביצוע מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע באמטל מחשבים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם לרבות לקוחות אמטל מחשבים.
    3. שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
    4. הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם אמטל מחשבים או מי מטעמה.
    5. אם התקבל בידי אמטל מחשבים צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
    6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו בינך לבין אמטל מחשבים.
 
ד. אם אמטל מחשבים תתמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד
 העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה.
ה. אמטל מחשבים רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך
הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. אמטל מחשבים תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים
מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
 
7. אחריות
 א. הנך מצהיר ומאשר, כי ידוע לך כי אמטל מחשבים מייבאת את המוצרים או משווקת אותם ואינה היצרן של המוצרים.
 
ב. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אמטל מחשבים בגין תכונות השירות,
מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
 
ג. אמטל מחשבים עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, אמטל מחשבים אינה מתחייבת שהשירות באתר
לא יופרע, ינתן כסדרו בלא הפסקות, קילקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. אמטל מחשבים לא תישא
במישרים או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה בו ההזמנה לא התקבלה (מכל בסיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך לבצע
את ההזמנה.
 
ד. אמטל מחשבים לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי כל גורם אשר אינו בשליטתה המלאה של אמטל מחשבים.
 
8. ביטול מכירות
אמטל מחשבים שומרת לעצמה הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה לרבות
בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
ב. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת אמטל מחשבים את המשך מכירת המוצרים וביצועה.
ג. בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה.
ד. בכל מקרה שלדעת אמטל מחשבים נעשתה פעולה בניגוד להוראות הסכם זה.
 
9. קניין רוחני
א. כל זכויות הקניין הרוחני באתר (לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים , המדגמים, השיטות והסודות המסחריים), הינם רכושה של אמטל מחשבים בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובן הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכד'),
קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 
ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב בלא
 קבלת הסכמתה המפורשת של אמטל מחשבים מראש ובכתב.
 
ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים
המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של אמטל מחשבים מראש ובכתב.
 
ד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, ללא הסכמתה של אמטל מחשבים מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 
ה. אין להציג את האתר בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו אמטל מחשבים, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
 
ו. סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של אמטל מחשבים וסימני המסחר שלה, הינם רכושה של אמטל מחשבים בלבד.
אין לעשות שימוש ללא הסכמתה של אמטל מחשבים מראש ובכתב.
 
10. סמכות שיפוט
לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב תוקנה הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים להסכם זה, לרבות מחלוקת
בקשר עם שימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה.
 
בשימוש באתר בכלל ובביצוע הזמנות באמצעות האתר בפרט, אני מסכים לאמור לעיל.

 
 
 
content_jcl_nextcontent_jcl_prev
 • GENIUS
 • SONY
 • Cisco
 • Microsoft
 • PROVIEW
 • Samsung
 • D-link
 • Lenovo